bác nào gặp qua xin giúp. iphone 4s e reset all cài đặt , khởi động lên đơ cảm ứng rồi sập màn hình. máy vẫn nhận itune.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]