[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] tụt sai hao phần trăm pin như thế nào ?


Trong khi đang sử dụng chiếc iPhone , iPad 2 3 4 mini air ipad pro của bạn tư dưng phần trăm pin báo đầy dung lượng và tụt giảm dung lượng pin xuống đột ngột, và nhiều lần như thế bạn rất bực mình vì việc đó cảng trở quá trình sử dụng của bạn, phần trăm pin luôn báo ảo ?
iPhone iPad...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]