như tiêu đề bên trên , em kiếm hết trên các mục nhưng sao tải về toàn báo lỗi không xài được ....mong các ace giúp với ....con c3 01 xách tay toàn tiếng anh . em muốn xài tiếng việt thôi ....huhuhu


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]