khách cầm vào 1 em LG g2 tình trạng đang dùng thì bị nhiễu màn như hình , dòng này em chưa làm qua bh , tham khảo thì e thấy hầu như do main , bác nào đã làm qua vào chỉ giúp em , em cảm ơn trước
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]