Xin mọi người giúp e. mở nhạc chuông thì tiếng có tiếng không. mở nhạc 2 giây tự tắt. em đã khôi phục lại cài đặt nhưng vẫn ko đc. xin mọi người giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]