Men rin đã vệ sinh đo tổng trở chân pin ok cắm sạc vẫn k báo gìChú ý: Tiêu đề không được viết tắt (đã nhắc nhiều tránh vi phạm thêm).


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]