do máy rớt nươc đã qua thợ sửa,máy chạm và đã thay ic nguồn mấy lên nokia rồi cứ tắt mải,đã nạp rom nhiều lần bằng nokia siute,ko có box để chiến cảo thủ cho xin ý kiến.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]