Em nhận máy rơi nước làm lên nguồn ngon lành mà cứ để khóa bàn phím và tối màn hình là máy bật kog lên nữa , em remove như hình là done

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]