Em Nhận máy kog lên nguồn , bấm nguồn kim treo 0,5a , máy không chập em đã thay con khoanh đỏ trong hình mà máy lúc lên lúc kog , giờ thì sịt hẳn , bác nào làm qua dòng sky này vào giúp em với
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]