Như tiêu đề e chưa biết cách làm cái vụ này , lên nhờ ace có kinh nghiệm giúp đỡ với ạ .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]