mình có key iphone 4 loa trong và loa ngoài lúc mất tắt khởi động lại lúc có lúc thì không mình đã chạy lại khò ic radio mà vẫn vậy a e giúp mình với thanks


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]