mình đã thư thay rất nhiều cam ứng khác nhau nhưng chi vuốt đc 1 nưa ,hoặc ko vuốt đc.thế là mình cho vào fash nó cái xem sao.thế là tự nhiên ok.. . . .nay chia se cho ae.ai gặp thì múc. ai biết rồi chém nhẹ tí ?


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]