em vào thẳng vấn đề luôn ae đỡ tốn time,em nhận 2 em iphone 5 restore lại.em chạy file 9.0.2 và 9.1 đều lỗi 3194 và cuối cùng chạy 9.2 vào cái ok ngay.vừa làm song chia sẻ ae làm đỡ mất time.ai biết rồi chém nhẹ em nhé.:th_8:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]