Root Gionee M5 android 5.1.1,cài tiếng Việt Gionee M5 ok.
Hard reset không mất tiếng Việt,cài thêm CHPlay cho máy

[COLOR=rgb(255,...[/COLOR]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]