dạo này ế ẩm quá không có nhìu kèo hot để thêm data 4rum và share cho mọi người. hqua nhận được con N900T ver 4.4.2 NB4, unlock xong build luôn cái rom tiếng việt cho nó, rom build thành file tar up odin nhanh gọn, remove Knox và một số app thừa của t-mobile, em đã test và ko thấy bị fc mục nào cả. thank lang_khach đã hỗ trợ mình unlock, thank anh linhbs đã hỗ trợ e build rom [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Link2:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]