lúc đầu míc nói nhỏ và rè.đo đạc làm u21.đóng lại thì mất luôn mic ..nghĩ audio chết..thấy audio.vẫn ko đk.thấy tiếp em nữa vẫn ko đk.nghỉ mệt rùi đây.nhạc hẳn u21 đo đạc 1 lần nữa cho chắc.thấy mạch vẫn bình thường.cho lên kính lúp thấy ấn mạnh ở c222 và c223 thây kéo như bị bung lên vì khi nhấc ic za bị kênh đầu.bỏ luôn c222 c220 c223 c227 thay thế cho chắc..thay xong đồng u21 vào kết quả done...bác nào biết tui chém nhẹ tay ak.[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]