em có nhận cấy iphone 4s mất camera trước ,em đã tét thử mấy cam rùi vẫn bị các bác ai đã làm qua rồi xin giúp em với ạ cảm ơn all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]