Như tiêu đề bác nào có rom g530h 5.1.1 cho e xin với ạ khách hối qua mấy bác

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]