Em nhận máy khách rơi , cắm cáp vẫn lên , em đã chơi bài dò bừa kẹp nguồn dùng banh kẹp đầu tụ mà kog đc , bác nào đã làm vào giúp em , em cảm ơnChú ý: Bài post sai box.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]