Nhận máy bật lên nokia xài bt, để k tắt màn hình nghỉ thì xài vô tư
cứ đưa về màn hình nghỉ 1 lúc sau xanh màn
\cắm pc vẫn nhận, gọi qua vẫn chuông, vẫn hát nhạc
imei đẹp
fláh lại k hết, nghĩ do màn hình tháo rathay tét k xong
để ý kỹ câu vài đường, xử lý nhẹ con msm done kèo[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]