Nhận khách cây SM-G925T treo Logo, thử đủ mọi File Stock đều ko xi nhê ! Phải đập File Ỉm vào em nó mới chịu tỉnh dậy. Tỉnh xong khách đòi nạp Tiếng Việt. Ok múc luôn Tiếng Việt cho Khách !
Nay Chủ Nhật mát trời, Lại tiếp tục Share Free cho anh em ! Vì một tiêu chí : "LÀM XONG FILE NÀO SHARE NGAY FILE ĐÓ" Mong anh em tiếp tục ủng hộ và khích lệ nhé.

Thông Tin Rom :
* Việt Hóa tầm 99% trên nền Stock Full File COF6 5.1.1 (Chính vì thế anh em có thể dùng File này để Cứu máy treo...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]