Em có 1 con máy android, em thấy mấy bản rom của mấy anh lập trình viên đều có phần scrensort và trong reboot có recovery, bootloder trong menu tắt nguồn khi bấm phím power các anh em biết thì giúp em chỉnh sửa tắt và bật cái đấy, em xin cảm ơn trước

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]