sky A830S hiện tai nghe.các mod đã làm qua rồi giúp em với ạ.e cảm ơn

- - - Updated - - -

xog roi ạ...bỏ con diot gần chân tai nghe,,,..


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]