anh em ai có file em này cho em xin với, máy mới qua tìm file ko thấy, chip mediatek mt6592m, thank mọi người


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]