Như lúc đầu em có nhận cây iphone 4s rơi nước của cửa hàng trả máy vẫn lên nguồn chỉ sạc hoài không đầy pin câu diot sạc ok,giờ ráp lại cứ lên táo khởi động,đã tháo sạc ra hết mà vẫn vậy,giờ không biết làm từ đâu ? mong các bác giúp Tks a e


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]