Xin file rom ship HTC One Mini (M4_U) bản asia ai có link share giúp em với thanks nhiều.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]