Tình trạng máy mới đã Unlock
Em gọi đến sau 1s máy tự bắt cuộc gọi
mặc dù đã thử úp rom , reset các kiểu ,đủ các loại mà không được
Unlock lại vẫn not done
Anh nào đã gặp tình trạng trên mong chia sẻ
cám ơn các anh đã đọc bài

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]