như tiêu đề ae giúp với.
flash lại bằng atf báo lỗi..bằng besttool thì lên xanh màn hình tắt


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]