em đã thay chân sạc.xong nó báo sạc được 1 lúc giờ lại không báo gì nữa.
đã câu theo hình của bác phú not ok.
bác nào có giải pháp chỉ em với.
thank nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]