em có làm icloud em 4s khi phay ổ cứng mý cpu xong em tiến hành đóng ổ cứng nhưng khi đóng ổ cứng restore lại máy thỳ máy lại chả hiện táo cũng chả lên gì hết mà cứ wating mãi mong các cao nhân chỉ giúp em ban này đường màn hình ok hết nhé thế mý khó hiểu ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]