như em đã nói em nhận máy của khách retore lại,vừa chạy gần song thì lỡ tay rút cáp ra giờ chạy lại cứ đứng yên quả táo chạy song hết nhưng ko thấy vào được gì thêm,đưa lên đây mong được ae giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]