e mới nhận cây noki 107 e bỏ 2 đều nhận cã nhưng chỉ có sóng chỉ dc 1sim à . đổi sim 1 va sim 2 thì củng chi có sóng 1 sim ạ . a nào đả gặp trường hợp này rồi chỉ e với thanks trước ạChú ý Bài post sai box đã move


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]