ink rom:
Link dự phòng nếu không tải được link trên:

-Copy file rom tải về vào thẻ nhớ
-Tắt điện thoại (hoặc tháo pin lắp lại)
-Bấm giữ nút Volum tăng + Nút nguồn -> màn hình hiện con robot thì thả cả hai nút ra( vào chế độ flash mode)
-sau đó dùng phím volum + hoặc volum - để chọn
- Chọn " SD Download " ( bấm nút nguồn OK)
- Đợi máy flash xong sẽ tự khởi động...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]