các bác giúp em với, con X1-00 em vừa nhận hôm qua bị mất loa trong, em thay thử loa mới rồi vẫn im re, các bác ai có sơ dồ câu cho em xin với cảm ơn các bác nhiều.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]