Tình hình la em nhận con 3gs main zin chua làm gì lắp sim vào báo là không có thẻ sim chưa biêt lám từ đâu ae có gặp qua xin chỉ giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]