như tiêu đề em nhận 1 cây 4s dơi nước,dờ máy bật nguồn bình thường,cứ đóng chân màn hình vào là chạm,em chưa làm bệnh này bao giờ mong bác nào biết chỉ giáo.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]