E nhận con microsoft 430 bị treo ntn
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Một lúc sau thì
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
E đã dùng tool Nokia recovery các kiểu rồi mà k đc. máy k nhận ý.
Các bác có cách nào k ạ? e k có ATF để chạy!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]