cần ae giúp con nokia 1208 mất chuông,đa thay loa rin,trở đầy đủ vẫn vậy.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]