các bác cho e hỏi sky 860 có cần ép k hay thay luôn được.
chưa làm dòng này bao giờ . có thằng e ở xa hỏi mà k biết :)


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]