như tiêu đề cứ gắn cáp nguồn vào là đen xì màn hình sập nguồn đã thay 2 cái cáp rồi lúc đầu máy có dính tí hơi nước,cứ tháo ra là lại không bị nữa nắp vào bị luôn. Ai gặp qua rồi giúp mình với.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]