em nhận con 108 báo không sạc được loay hoay đo tới lui nó không lên nguồn luôn
cáp nguồn treo logo. lắp pin không lên nguồn
bác nào qua ghé giúp em với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]