e mới nhận cây galaxy v g313 kẹp đòng nguồn lên cao rồi trởi về máy này mới nên e đã vệ sinh ky càng và không biết làm từ đâu vì máy mới quá ae ai có cao y kiến xin chỉ giúp e thử tháo từng con ic vẫn chạm 8-x nguồn nguồn,khi kẹp nguồn flash nhấp nháy


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]