mobisart b208 xạc ko báo gì , bể con như hình ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

dong này với đa số anh em làm ở thành phố ,thủ đo ... trác ko ai làm dòng tàu rẻ tiền này, và nhiều anh em làm dc nhiều ban bênh nhỏ như vậy củng nghĩ đơn gian nên ko chia sẻ > mà có chia sẻ lại ko mấy người để ý, hoặc sợ bị quang gạch nên củng trả thèm bỏ thời gian chia sẻ...
nhưng mình nghĩ dù bạn bệnh có nhỏ ,hay nhiều rồi mình củng nên chia sẻ cho anh em ,khi gạch đở mất thời gian *** mò


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]