như tiêu đề em nhận khách con lenovo a536 em up rom cho nó giờ mất nguồn, em cần anh em trên 4r giúp em với em cám ơn các bác nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]