Hôm nay đang vui vì mới trúng 3 tờ đặc biệt nên share cho ae :45.jpg:
Ver mới nhất G900TUVU1CNK2 4.4.2:30.jpg:
File tar múc qua odin [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Như thường lệ pass inbox

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]