Nhìn info trên hình anh em đã hiểu rồi nhé,thích nhất cái cài chplay cho mấy em có quốc tịch china [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]ko có chplay

Yêu cầu máy đã root và chạy adb ok:

Download v2.1b: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
WORKING:: rooted PMID705x on win7 x64 w/ AIOv2.1b
Hi...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]