như tiêu đề em cần rom tiếng việt cho máy huawei P6-C00
máy đg chạy 4.2.2 mà toàn tiếng anh và tiếng Hoa


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]