nhận cày máy ip5s rơi nước mất wifi kiển tra thấy mất áp 1v8 ...soi kỹ thấy 2 đầu trở r17_rf bị mục..gỡ za câu tắt ..kết quả done ak..chia sẻ cho ae ak ..bác nào piet rui chém nhẹ tay ak [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]