Máy khách đem vào tình trạng mất nguồn,,cắm máy tính nhận.. như kiểu mất boot,,,nhà ko có ATF ae xem có tool nào hay cách j để repair boot ko ạ..thanks ae nhiều !
:batbuom::batbuom:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]