1.Root trước:

2.Edit lại file Buildprop:
đổi hàng edit ro.product.model thành LG-D838
3.Download FW D838 kdz:


4.Flash file FW trên qua KDZ:
+ Download LG Driver :

+ Download LG Flash Tool 2014 tool :...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]